Pomożecie prosze . ; ( pootrzebnee na zaraz !!
1) Motocykl jadący z prędkością V0 = 72 km/h zaczoł hamować z opuźnieniem a = 2 m/s2 . Oblicz czas hamowania mootocykla do momentu zatrzymania. Przedstaw na wykresie w zeszycie zależność v ( t ). Podaj wartość prędkości motocykla po 4 s i po 8 s hamowania .
_________________________
Potem : oblicz droge hamowania motocykla , o którym była mowa w zadaniu 1.

1

Odpowiedzi

2010-01-05T03:35:54+01:00
Ruch jednostajnie opozniony

V(t)=Vo-at
V(t) - predkosc w funkcji czasu
Vo- predksc poczatkowa
a - opoznienie
t - czas

przeksztalcamy

t=(Vo-V)/a

wyhamowanie V=0, Vo=72km/h=20m/s (1m/s=3,6km/h)

t=(20m/s-0m/s)/2m/s^2=10s

po 4 s v=20-4*2=12m/s=43,2km/h
po 8 s v=20-8*2=4m/s=14,4km/h

wykres - jest to zaleznosc liniowa przy 0s (os x) wartosc 20m/s (os y) i przy 10s (os x) wartosc 0 (os y) - linie prosta nalezy przeciagnac miedzy tymi punktami

droga przebyta przez motocykl po czasie hamowania

S=Vo*t-a*t^2/2

podstawiamy

S=20*10-2*10^2/2=200-200/2=100m