Odpowiedzi

  • Ollu
  • Początkujący
2010-01-04T21:20:17+01:00
1.W dniach 21 marca i 23 września Słońce góruje nad równikiem w zenicie.

h=90°-g
h-wysokość słońca nad horyzontem
g-szerokość geograficzna miejsca obserwacji

1 współrzędne- Obliczenia: 49° 54' N
18° 44' E
Bierzemy pod uwagę tylko to "49° 54' N"
h=90°-49° 54' =40° 46'

2 współrzędne-Obliczenia:49° 51' N
18° 40' E
Bierzemy pod uwagę tylko to 49° 51' N
h=90°-49° 51'=40° 49'

Odp.Podczas równonocy jesiennej i wiosennej słońce góruje w 1 współrzędnych na wysokości 40° 46' a w 2 współrzędnych na wys 40° 49'.


2.Dnia 22 czerwca
wzór h=90 °-g+23° 27' dla półkuli N
h=90 °-g-23° 27'= dla półkuli S
Dla 1 współżędnych :
h=90 °-49° 54'+23° 27'= 63 ° 73'
dla 2 współżędnych:
h=90 °- 49° 51' N + 23° 27'=63° 78'

3Dnia 22 grudnia
wzór:
h=90 °-g-23° 27' dla półkuli N
h=90 °-g+23° 27'Dla półkuli S
Dla 1 współrzędnych
h=90 °-49° 54'-23° 27'=17° 19'

Dla 2 współrzędnych
h=90 °- 49° 51' N - 23° 27'=17° 22'

To tyle ;)