Z podanych równań wyznacz x , tzn. tak przekształć równanie , aby po jednej stronie występowała tylko litera y.

a) 2x - y = 5
b) ⅓y = x - 3
c) 3(x-y) = 2x
d) ⅔x = ¾y
e) 4x + 2y = 1
f) 6x - ⅔y = 2


była bym max. wdzięczna za zrobienie tego zadania , chce mieć na semestr z maty 4 :( ;p

3

Odpowiedzi

2010-01-04T21:14:11+01:00
A) 2x - y = 5
b) ⅓y = x - 3
c) 3(x-y) = 2x
d) ⅔x = ¾y
e) 4x + 2y = 1
f) 6x - ⅔y = 2
a) y= 2x-5
b)y=3x-9
c)3x-3y=2x
3y=3x-2x
3y=x
y=1/3x
d)8/3x=3y
y=8/9x
e)2y=1-4x
y=1/2-2x
f)2/3y=2-6x
2y=6-18x
y=3-9x
2010-01-04T21:15:15+01:00
A) 2x - y = 5
y=2x -5
b) ⅓y = x - 3
y= 3x-9
c) 3(x-y) = 2x
y=1/3x
d) ⅔x = ¾y
y=8/9x
e) 4x + 2y = 1
y=o,5-2x
f) 6x - ⅔y = 2
2/3y = 2-6x
y= 3/2 (2-6x)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T21:18:18+01:00
A) 2x - y = 5 dodaje 2x
-y = 5 - 2x mnoże razy -1
y = 2x -5

b) ⅓y = x - 3 mnoże razy 3
y = 3x - 9

c) 3(x-y) = 2x
3x - 3y = 2x odejmuje 3x
-3y = 2x - 3x
-3y = -x mnoże razy -1
3y = x dziele na 3
y = 1/3 x


d) ⅔x = ¾y
¾y = ⅔x mnoże razy 4/3
y = 8/9 x


e) 4x + 2y = 1 odejmuje 4x
2y = 1 - 4x dziele na 2
y = -2x + 1/2


f) 6x - ⅔y = 2 odejmuje 6x
-⅔y = 2 - 6x mnoże przez - 1
⅔y = -2 + 6x mnoże przez 3/2
y = 9x - 3