Które z europejskich krajów należą do państw:
a) wielonarodowościowych
b) o jednej strukturze etnicznej
c) zamieszkujących przez liczne mniejszości narodowe
d) o najmniejszym przyroście naturalnym
e) o największej gęstości zaludnienia

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-04T22:19:44+01:00
A. Wielka Brytania. Niemcy. Polska. Hiszpania. Francja. Włochy...
---------------------------------------------------------------------------------
b. Francja. Dania. Finlandia...
---------------------------------------------------------------------------------
c. Czechy. Słowacja. Polska. Jugosławia. Litwa. Węgry...
---------------------------------------------------------------------------------
d. Rosja. Ukraina. Węgry. Bułgaria. Białoruś. Litwa. Niemcy...
---------------------------------------------------------------------------------
e. Manoko. Malta. Holandia. Belgia. Watykan...