×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Napisz wypracowanie na temat własnego życia na najbliższe 40 lat poprzez analizę SWOT zawierającą: wizję, misję, cele strategiczne, terminarz ich

osiągnięcia. Praca ma zajmować 5- 7 stron.
1

Odpowiedzi

2010-01-05T11:18:13+00:00
A N A L I Z A S. W. O. T.
1 Cel skonczenie studiów marketingowych
2 Termin - najbliższe 5 lat
MOCNE STRONY

- nabycie wiedzy
- mozliwosc doskonalena sie
- zdobycie wykształcenia

SŁABE STRONY

- możliwośc nieskonczenia studiów
- możliwośc nieodnalezienia sie w nowej sytuacji

SZANSE

- chęc ukonczenia szkoły i zdobycie wykształcenia

ZAGROZENIA

- silna konkurencja
- słabość charakteru

3 Cel : Założenie firmy kurierskiej SPEED i praca w niej , zdobywanie nowych doświadczen i pomoc innym
4 Termin po skonczeniu studiów

MOCNE STRONY INWESTYCJI

1. Usługi

- wysoka jakość usługi mogąca konkurować z najlepszymi potencjalnymi konkurentami na rynku,
- elastyczne usługi kurierskie dostosowane do warunków i zapotrzebowania na rynku,
-możliwość wejścia na rynki trzecie,
- szeroki wybór usługi, każdy klient znajduje coś dla siebie.

2. Rynki Zbytu Usługi

- konkurencyjność cenowa wobec innych usługodawców,
- przewidywany wzrost popytu na usługę,
- mała konkurencja na rynku Polski południowej
- decyzja o rozpoczęciu działalności usługowej spowodowana jest brakiem tego typu usług na rynku.

3. Badania Marketingowe i Rozwojowe

- Spółka posiada wyspecjalizowane służby w zakresie marketingu, które już potwierdziły swoją przydatność w trakcie przeprowadzania innych projektów,
- bardzo dobre kontakty osobiste.

4. Dystrybucja i usługa

- bardzo dobre rozpoznanie źródeł zapotrzebowania,
- możliwość zorganizowania sprawnej sieci dystrybucyjnej w oparciu o własną
bazę jak i kontakty krajowe,
- korzystne położenie lokalu ze względów na teren obsługi,

5. Pracownicy

- sami będziemy właścicielami firmy. Posiadamy dostateczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz duże doświadczenie praktyczne w tej dziedzinie. Tworzymy zgrany zespół w którym każdy z nas ma określone i wyznaczone zadania oraz ponosi odpowiedzialność w firmie.

SŁABE STRONY INWESTYCJI

1. Usługi

- dystrybucja przesyłek wymaga od dostarczyciela szczególnej terminowości wzbudzenia zaufania klienta,
- minimalna liczba zatrudnionych,
- brak wystarczających funduszy na dobrą reklamę.

2. Rynki Zbytu Produkcji

- “SPEED” jest spółką nieznaną na rynku usług dostarczania przesyłek
co spowoduje konieczność nawiązania i znalezienia pewnych sposobów i
kanałów dystrybucji swoich wyrobów oraz nawiązania pewnych więzi kooperacyjnych.
- firma musi udowodnić swoim klientom, że jest wiarygodnym i pewnym partnerem,
- konieczność walki o dominację na rynku

3. Badania Marketingowe i Rozwojowe

- brak dokładnego rozeznania zasad działalności wszystkich obecnych na rynku firm.

4. Finansowanie Inwestycji

- konieczność pozyskania środków obcych na przeprowadzenie inwestycji i
związane z tym koszty finansowe obniżające zyski w pierwszych latach świadczenia usług,

SZANSE DLA INWESTYCJI

1. Rozwój usług

- inwestycje w gniazda dystrybucji,
- rozwój sieci dystrybucyjnej,
- automatyzacja prac biurowych,
- firma będzie nowym miejscem korzystania z usług kurierskich,
-oferując różne usługi będziemy mogli zaspokoić gusta wszystkich klientów.

2. Polityka Gospodarcza

- możliwość konkurowania z innymi firmami

3. Zmiany Socjologiczne Polityczne i Prawne

- przejmowanie nawyków dobrej i rzetelnej pracy z zachodniej Europy“
- większa dbałość o estetykę otoczenia
- stworzenie nowych miejsc pracy

ZAGROŻENIA DLA INWESTYCJI

1. Postęp Techniczny

- szybki rozwój branży logistycznej,

2. Polityka Gospodarcza

- wysoka inflacja i wysokie koszty kredytu
- niestabilność przepisów podatkowych
- niejasna sytuacja z ewentualnym podwyższeniem podatku VAT na proponowaną usługę,

3. Zmiany Socjologiczne Polityczne i Prawne

- niustabilizowana sytuacja socjalno-bytowa pracowników,
- upolitycznienie zmian gospodarczych w Polsce.
- obecna sytuacja gospodarcza kraju ( społeczeństwo ubożeje )może spowodować przeznaczenie mniejszej części dochodu na tego typu usługi.
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci