Zadanie1

Opuść nawiasy i ustal czy wynik działania będzie liczbą dodatnią czy ujemną a następnie oblicz wartość wyrażenia

a) -12+(-18)
b) -4-7
c) -8-(-3)
d) -(-3)+(-5)
h) -4,3-(-6 1/5)

Zadanie2
Uporządkuj liczby malejąco

a) 1, -1, -5 ,2 ,-2 ,5
b) -2,4 -1,8 -1,9 -2,3 -0,2 -0,1
c) -3/4 1/2 -1/4 -1/2 3/4 -5/4

i zadanie1str117

Dla 1 gimnazjum Matematyka wokół nas wydawnictwo WSiP

1

Odpowiedzi

2010-01-05T15:05:31+01:00
A) -20 - ujemna
b)-11 - ujemna
c)-5 - ujemna
d)-2 - ujemna
e) 5 1/5 -dodatnia

5,2,1.-1,-2,-5
-0.1 - 2,0 - 1,8 -1,9 - 2,3 - 2,4
3/4 1/2 -1/4 -1/2 -3/4 - 5/4