Wskaż Substraty, produkty, pierwiastki, związki chemiczne i typ reakcji.
A) Wapń + tlen ---> tlenek wapnia
B) jodek srebra ---> jod + srebro.Wiem że (substrat- to jodek srebra, produkt- jod, srebro. związek chemiczny- jodek srebra
C) tlen + chlor ---> tlenek chloru .( związek chemiczny- tlenek chloru)
D) lit + bromek cynku---> cynk + bromek litu.

Np tak rozwiązać
Substraty:
Produkty:
Pierwiastki:
Związki chemiczne:
Typ reakcji:

2

Odpowiedzi

  • abc9
  • Początkujący
2010-01-05T15:35:56+01:00
A) Substraty: wapń, tlen
Produkty: tlenek wapnia
Pierwiastki: wapń, tlen
Związki chemiczne: tlenek wapnia
Typ reakcji: reakcja łączenia(inaczej syntezy)
B) Pierwiastki: jod, srebro
Typ reakcji: reakcja rozkładu
C) Substraty: tlen, chlor
Produkty: tlenek chloru
Pierwiastki: tlen, chlor
Typ reakcji: synteza
D)Substraty; lit, bromek cynku
Produkty: cynk, bromek litu
Związki chemiczne: bromek cynku, bromek litu
Typ reakcji: reakcja wymiany
4 4 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:41:13+01:00
A) substrat:wapń, tlen produkt: tlenek wapnia reakcja:spalania(utleniania) czyli synteza, pierwiastki:wapń tlen zw. chmiczny tlenek wapnia

B)substrat:jodek srebra produkt: srebro, jod reakcja: pierwiastki:analizy(rozkładu) jod,srebro zw.chemiczny:brak gdyż ulega on rozkładowi(jodek srebra na srebro i jod

C)substrat:tlen. chlor produkt:tlenek chloru reakcja:synteza pierwiastki: tlen chlor zw.chemiczny:tlenek chloru

D)substrat:lit,bromek cynku produkty bromek litu, cynk reakcja: wymiany pierwiastki:brom, lit, cynk zw.chemiczny:bromek litu
2 3 2