Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:32:01+01:00
Godność kapłaństwa udzielonego człowiekowi przez Chrystusa jest czymś trudnym do ogarnięcia. Patrząc tak często na postać napotykanego kapłana, widzimy zasłonę tajemnicy ograniczającej nasze pole widzenia; dostrzega się sprawnego administratora parafii czy klasztoru, dobrego kaznodzieję, budowniczego kościoła, utalentowanego pedagoga w katechezie, obrotnego finansistę, właściciela samochodu tej czy innej modnej marki... Nie widać tej nadprzyrodzonej charyzmy, którą został obdarzony, tego namaszczenia "z wysoka", by pełnił w imieniu Chrystusa misję królewską, kapłańską i prorocką.

Jan Paweł II nazwał kapłaństwo "darem i tajemnicą". Chrystus, ustanawiając Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy, powierzył jej sprawowanie apostołom, obdarowując ich swoją kapłańską godnością. Dla nich to był dar i tajemnica, których nie rozumieli od razu w pełni; dopiero całe ich późniejsze życie było odkrywaniem tego daru i wchodzeniem coraz głębiej w tę tajemnicę. Tak jest chyba w życiu każdego kapłana.
1 5 1