Daje wszystko co mam, dlatego liczę na porządną odp. :)
Zad 1
Zapisz wrażenie wg podanych przepisów i doprowadź je do najprostszej postaci:
-x jest liczbą rzeczywistą,
-pomnóż ją przez 11 i odejmij 5,
-otrzymany wynik pomnóż przez -9,
-dodaj liczbę rzeczywistą x.
-od wyniku odejmij 55.


Zad. 2
Od wyrażenia 3x² + y² - 2xy odejmij podwojone wyrażenie
-xy - 2y² + 2x².
Następnie oblicz wartość liczbową otrzymanego wyrażenia dla x = -2, y =√5

Zad. 3
Jedna przekątna deltoidu ma długość (6x-2y) dm, druga jest dwa razy krótsza. Ile centymetrów kwadratowych ma pole tego deltoidu ?

Bardzo prosszzzęę o pomoc :(((

1

Odpowiedzi

2010-01-05T15:51:48+01:00
Zad 1
Zapisz wrażenie wg podanych przepisów i doprowadź je do najprostszej postaci:
-x jest liczbą rzeczywistą,
-pomnóż ją przez 11 i odejmij 5,
-otrzymany wynik pomnóż przez -9,
-dodaj liczbę rzeczywistą x.
-od wyniku odejmij 55.

[(x *11 - 5)*(-9) + x ] -55=
= [(11x -5)*(-9) +x] - 55=
= 99x + 45 +x - 55=
= 100x - 10
= 10(10x -1)

Zad. 2
Od wyrażenia 3x² + y² - 2xy odejmij podwojone wyrażenie
-xy - 2y² + 2x².
Następnie oblicz wartość liczbową otrzymanego wyrażenia dla x = -2, y =√5

3x² + y² - 2xy - 2(-xy - 2y² + 2x²)=
= 3x² + y² - 2xy + 2xy + 4y²- 4x²=
= -x² + 5 y² =
= 5 y² - x² =
= (√5y - x)(√5y + x)


dla x = -2, y =√5 mamy:
[√5*√5 -(-2)]*[√5*√5 + (-2)]=
= [ 5 +2] *[ 5 -2]=
= 7*3 =
= 21

Zad. 3
Jedna przekątna deltoidu ma długość (6x-2y) dm, druga jest dwa razy krótsza. Ile centymetrów kwadratowych ma pole tego deltoidu ?

d = (6x -2y) dm przekatna deltoidu
e = 1/2(6x-2y)dm- druga przekatna deltoidu

P = ? - pole deltoidu (cm² )

Zamieniam na cm
d= (6x -2y) dm * 10 = 10(6x -2y) cm
e = 1/2(6x-2y)dm*10= 5(6x-2y) cm
Obliczam pole deltpidu
P = 1/2*d*e

P = 10*(6x -2y)*5*(6x -2y) cm²
P = 50(6x -2y)² cm²
P = 50(36x² - 24xy + 4y² ) cm²
P = (1800x² - 1200xy + 200y² ) cm²
1 5 1