T L E N
Zad.1.
Uzupełnij zdania :
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w ....... powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki ...... lub ....... niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej rekcją ..... , tlen i inny pierwiastek są ..... , a ...... to produkt reakcji chemicznej.

Zad.2.
Które z podanych informacji dotyczą tlenu :
a) w temp. pokojowej jest cieczą ;
b) spala się jasnym płomieniem ;
c) podtrzymuje spalanie ;
d) jego wzór chemiczny to MgO ;
e) jest jednym z produktów fotosyntezy ;
f) jego symbol chemiczny to O ;
g) jest niemetalicznym związkiem chemicznym.

Proszę o pilną pomoc! Z góry dziękuję ;* :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T15:48:52+01:00
Zad.1.
Uzupełnij zdania :
Podczas spalania pierwiastków chemicznych w TLENIE powstają tlenki tych pierwiastków. W zależności od rodzaju użytego pierwiastka chemicznego, powstają tlenki METALI lub TLENKI niemetali. W reakcji chemicznej nazywanej rekcją SYNTEZY , tlen i inny pierwiastek są SUBSTRATAMI, a ZWIĄZEK CHEMICZNY(ICH WYNIK) to produkt reakcji chemicznej.

Zad.2.
Które z podanych informacji dotyczą tlenu :
b) spala się jasnym płomieniem ;
c) podtrzymuje spalanie ;
f) jego symbol chemiczny to O ;