×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Past Simple or Past Continuous ? Fill the gaps./Uzupełnij luki.

1.I(find)......a wallet,when I (walk)........ in the park yesterday.As there (be)........ no identity card inside it I (take)...... the mony for myself.

2.Our teacher (criticize)........ us for not doing our homework.

3.When I (meet)..... my wife,she (be).... a psychology student.

4.When they (show)....me their work,I (not know)..... what to say it (be)....very unusual.
5.When I (be).... young' my grandma (say) .....'I (not have)..... as much freedom as you.
6.When she (call).... the police,they (tell).... her they (cannot)...... come as they were busy.
7.At seven o' clock I (play).... the violin.
8. My parents (tell) ....me to pack my bags.I (not know)....what they (mean)....It (turn).....out they (want).... me to move out as they had bought me a flat.
9.We (listen)... to a concert from 5 to 8.
10.The workmen (organize)..... a strike.They (want).... higher salaries.
11.Why (be).... you so upset when I (call).... you yesterday.
12.He (steal).... the coat and (just leave)..... the shop, when they (catch)....him.
13.She (fall)..... off her bike and (hurt).... her knee.
1

Odpowiedzi

2010-01-05T15:36:27+00:00
1.I found a wallet,when I was walking in the park yesterday.As there was no identity card inside it I took the mony for myself.

2.Our teacher criticsed us for not doing our homework.

3.When I met my wife,she was a psychology student.

4.When they were showing me their work,I didn't know what to say it was very unusual.
5.When I was young' my grandma was saying 'I didn't have as much freedom as you.
6.When she called the police,they told her they couldn't come as they were busy.
7.At seven o' clock I was playing the violin.
8. My parents told me to pack my bags.I didn't know what they ment It turned out they wanted me to move out as they had bought me a flat.
9.We were listening to a concert from 5 to 8.
10.The workmen organized a strike.They wanted higher salaries.
11.Why were you so upset when I called you yesterday.
12.He was stealing the coat and was just leaving the shop, when they cought him.
13.She fell off her bike and hurt her knee.
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci