Wszystko na wczoraj prosze o pomoc !
zadanie 1 i 2 str 10 i 6 , 7*(a,b)str.12 chemia nowej ery do klasy III gimnazjum
zad 1.chodzi tu o węgiel (C)
Symbol chemiczny , liczba atomowa ,liczba protonów w jądrze , liczba elektronów,numer okresu,numer grupy,liczba powłok elektronowych,liczba elektronow walencyjnych i konfiguracja elektronowa

zad.2
Węgiel w przyrodzie wystepuje w postaci wolnej np._______ , _______ i _______.
Związki chemiczne , w ktorych skład wchodzi węgiel , to związki nieorganiczne i _________. Wśród związków nieorganicznych zawierających węgiel można wyróznić tlenki _______ , _______ ; kwas _______ i sole,np.________________.
W każdym związku organicznym występują pierwiastki chemiczne : __________ i ________. Niektóre związki organiczne zawierają też inne pierwiastki np._________________.
Zad 6.
Oblicz masę cząsteczkową fulerenów C28 i C70 .
Zad 7
Oblicz ile : a) Cząsteczek tlenu potrzeba do spalenia pięciu cząsteczek fulerenu C60 (futbolanu)
b) Gramów tlen porzeba do spalenia dwóch cząstęczek fulerenu C60 (futbolanu).

Z góry dziękuje i nieukrywam , że to było na wczoraj : ( Bardzo prosze o pomoc : ) !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:46:18+01:00