Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T16:49:14+01:00
Po angielsku:
Greece-Country in south-eastern Europe, situated on the edge of the Balkan Peninsula. It borders with Albania, the Republic of Macedonia and Bulgaria to the north and Turkey to the east. Has access to four seas: the Aegean Sea in the east of Crete, the Ionian Sea in the west and the Mediterranean Sea from the south.

Regarded as the cradle of western civilization and being the birthplace of democracy, philosophy, sports, politics and drama, Greece has a long and rich history and cultural heritage, which influenced the other cultures of Europe, North Africa and the Middle East. Is currently developed country, which is a member of the European Union since 1981 and the euro zone since 2002

po polsku tłumaczenie:
kraj w południowo-wschodniej części Europy, położony na krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z Albanią, Republiką Macedonii i Bułgarią na północy oraz z Turcją na wschodzie. Ma dostęp do czterech mórz: Morza Egejskiego, Morza Kreteńskiego na wschodzie, Morza Jońskiego na zachodzie oraz Morza Śródziemnego od południa.

Uznawana za kolebkę zachodniej cywilizacji i będąca miejscem narodzin demokracji, filozofii, sportów, polityki i dramatu, Grecja ma długą i bogatą historię oraz dziedzictwo kulturowe, które wpłynęło na inne kultury Europy, północnej Afryki i Bliskiego Wschodu. Obecnie jest rozwiniętym krajem, będącym członkiem Unii Europejskiej od 1981 r. oraz strefy euro od 2002 r.