Proszę :) Pilne :D Na jutro :)
Ta tabelka :

Reformatorzy Poglądy religijne Program społeczny

Marcin Luter

Ulrich Zwingli

Jan Kalwin

Henryk VIII

To jest taki temat o rozwoju ruchu reformacyjnego w Europie. Kalwinizm, Luteranizm ... itd. Proszę o pomoc :) Z gory dziekuję :*

2

Odpowiedzi

2009-09-20T10:55:17+02:00
Marcin Luter - luteranizm - 95 tez potępiających praktykę sprzedaży odpustów.

Ulrich Zwingli-był katolikiem, ale odrzucał niektóre elementy, więc przystał na kalwinizm -Nawoływał do zniesienia mszy świętej, usunięcia z kościołów ołtarzy i obrazów, uznania Pisma Świętego za jedyne źródło wiary, a także wprowadzenia języka narodowego do liturgii oraz sekularyzację majątków zakonnych, których bogactwa miały być przeznaczone na pomoc biednym i rozwój szkolnictwa

Jan Kalwin -kalwinizm - tylko dwa sakramenty: chrzest i eucharystia , usunięcie obrazów i ołtarzy z kościołów, wszystko tak jak u Ulricha

Henryk VIII - anglikanizm -najwyższym autorytetem jest Biblia, Jezus jest obecny w Eucharystii w postaci symbolicznej, odrzucono zwierzchnictwo papieża, odrzucono celibat. I o ile się nie mylę, to król jest najwyższą i najważniejszą jednostką w religii jak i w kraju.
2009-09-20T10:56:45+02:00
Marcin Luter - Luteranizm

- 2 sakramenty
- głośne czytanie Biblii i śpiewanie psalmów
- warunkiem koniecznym do zbawienia jest wiara i łaska boska a nie uczynki
- jedynym źródłem wiary jest Biblia a jej interpretacja jest indywidualna
- likwidacja zakonów i zniesienie celibatów duchownych
- odrzucanie kultu Matki Boskiej i świętych

Jan Kalwin - Kalwinizm

- predestynacja
- nie uznawano papieża i kościelnej hierarchii, celibatu, kultu świętych oraz większości sakramentów
- za źródło wiary i życia przyjmował Biblię
- Bóg jednych przeznaczył na potepienie a innych na zbawienie


Ulrich Zwingli

Głosił on kazania nawołujące do zniesienia mszy świętej, usunięcia z kościołów ołtarzy i obrazów, uznania Pisma Świętego za jedyne źródło wiary, do wprowadzenia języka narodowego do liturgii oraz sekularyzacji majątków zakonów, których dochody miały być przeznaczone na pomoc biednym i rozwój szkolnictwa.

Henryk VIII - anglikalizm

- zerwanie z Rzymem, głową kościoła został król
- likwidacja zakonów
- konfiskata majątków kościoła
- zniesienie przywilejów duchowieństwa
- zachowanie dawnej liturgii
- zachowanie hierarchicznego ustroju Kościoła