kto nie wie niech nawet sie do tego zadanie nie bierze

Wyjaśnij pojęcia dotyczące życia pierwszych chrześcijan :
-gmina
-katakumby
-apostoł
-rezbiter
-diakon
-ewangelia
-biblia
-biskup
-chrześcijaństwo
-symbol
-msza
-chrzest
-Św. Paweł
-Św. Piotr
-klerykoi

!!! Zależy mi na czasie więc szybko !!!

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-05T19:57:26+01:00
Apostoł (gr. apostolos = wysłannik) – nazwa używana w Nowym Testamencie najczęściej na określenie najbliższych uczniów Jezusa Chrystusa powołanych przez niego osobiście i "wysłanych" do głoszenia jego nauk.
Gmina (od niem. Gemeinde - komuna, społeczność) - to wspólnota samorządowa mieszkańców na odpowiednim terytorium.
Katakumby (gre. kata kymbe - blisko jamy, blisko wydrążenia) - po raz pierwszy tego terminu użyli Rzymianie by określić miejsce na ulicy Via Appia, gdzie wydobywano skałę tuf, używaną do budowy umocnień.
Prezbiter (gr. presbytérion – grupa, urząd prezbiterów od presbýteros starszy) — w wielu Kościołach chrześcijańskich duchowny mający prawo prowadzenia nabożeństw i sprawowania sakramentów - w niektórych Kościołach tylko części.
Diakonat (gr. diakonos, διάκονος - sługa) – najniższy z trzech stopni hierarchii kapłaństwa urzędowego.
Ewangelia (z gr. εὐαγγέλιον, euangelion, dosł. dobra nowina) – w starożytności termin używany jako określenie nagrody dla osoby przynoszącej dobrą nowinę.