Daje dużo pkt więc conajmniej 80 procent zadań musi byc rozwiązanych !

1. Na podstawie danych statystycznych porównaj wielkość zużycia nawozów sztucznych na 1 ha użytków rolnych w Polsce i w krajach UE oraz plony zbóż w tych krajach. Jakie wnioski dotyczące poziomu polskiego rolnictwa możesz zapisać po analizie tych wielkosci.

2. Jakie problemy dla gospodarki leśnej Polski prawia fakt że 75 % polskich lasów liczy poniżej 80 lat i ze lasy zajmują w naszym kraju jedynie 29 % powierzchni kraju ?

3. Polski przemysł zatrudnia 23 % ogółu zatrudnionych i dostarcza 22,5 % produktu krajowego brutto natomiast rolnictwo zatrudnia 16,8 % ogółu zatrudnionych a dostarcza 4,4 % produktu krajowego brutto. Na podstawie tych informacji odpowiedz:
a) który z działów gospodarki jest bardziej efektywny
b) Jakich zmian w procesie przemian ekonomicznych wymagają oba działy ?

4. Sprawdź na podstawie tabeli Pracujący w przemyśle w Świecie w liczbach w których dziedzinach produkcji przemysłowej rośnie zatrudnienie. Jakie z tego wynikają wnioski dla młodych uczyących się jeszcze ludzi, dotyczące wyboru przyszłego zawodu ?

5. Na podstawie informacji z codziennych doniesień prasowych wymień problemy, z którymi borykaja sie polskie zakłady przemyslowe.

6. Wymień rodzaje usług z ktorych korzystasz na co dzień czyli te bez których nie można wyobrazić sobie zycia. Jaką role pełnia one w życiu człowieka ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T20:24:22+01:00
1.W Polsce w gospodarstwie rolnym zużyło się ok. 130kg nawozów naturalnych. W Niemczech było to 500kg...
Plony zbóż w Polsce są jednymi z najgorszych. Tzn. chodzi mi o to, że są najmniejsze. W Irlandii było ponad 2 razy więcej pszenicy niż w Polsce.

2. Jest bardzo mało lasów do ścinki . Problem z powierzchnią lasów polega na tym , że najlepiej jak każdy kraj sam sobie będzie 'wytwarzał' drewno. Żeby nie kupować od innych krajów .
3.
a) polski przemysł, ze względu na wyższe PKB
b) -ujednolicono kurs złotego (ponadto waluty obce stały się powszechnie dostępne),
-zredukowano zatrudnienie,
-ograniczono dotacje rządowe,

4. Nie mam tej tabeli

5. Na zakłady przemysłowe odprowadzające nadmierne ilości zanieczyszczeń nakładane są kary pieniężne.

6
Usługi produkcyjne
Usługi konsumpcyjne
Usługi ogólnospołeczne
Usługi dla ludności,
Usługi dla przedsiębiorstw.


Jest 80% myśle, że jest dobrze ;))
22 3 22