1.Oblicz pole powierzchni całkowitej walca o wysokości h i promieniu podctawy r, jeżeli:
h = 14cm , r = 6cm

2.Oblicz objętość walca o promieniu podstawy r i wysokości h, jeżeli:
a) r =5cm , h =12cm
b) r =10cm , h =14cm

Proszę o obliczenie i wynik.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:22:06+01:00
Zad1
Pc=2Pp+Pb= 2πr²+2πrh=2π6²+2π6*14=72π+168π=240π cm²

zad2a) V=πr²H=π5²*12=300π


b) V=πr²H=π10²*14=1400π