1. Kiedy został wydany przywilej czerwieński i co stanowił?
2. Kiedy została uchwalona konstytucja ,,hihil novi ‘’ i jaką zasadę stanowiła
3. Kiedy miał miejsce pierwszy sejm elekcyjny
4. Kiedy miała miejsce bitwa pod Kircholmem?
5. Rok bitwy pod Kłuszynem , dowódca
6. Bitwa pod cecorą
7. Bitwa pod oliwą
8. Pokój w polanowie (data, co zawierał)
9. Powstanie chmielnickiego
10. Liberum veto
11. Bitwa pod Beresteczkiem
12. Rokosz lubomierskiego
13. Pokój w karłowicach i co stanowił
14. Unia lubelska (realna) data
15. Potop przyczyny
16. Przyczyny wybuchu powstania kozackiego
17. Co zawierały artykuły henrykowskie
18. Pokój w oliwie i co stanowił (data)
19. Kim był andrzej frycz modrzewski i bartolomeo berecci ( czego dokonali )
20. Zasady sejmu walnego
21. Wyjaśnij pojęcia: demokracja szlachecka , ruch egzekucyjny, sarmatyzm

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-05T22:49:45+01:00
1. Władysław Jagiełło, 1422. Zakaz łączenia stanowiska starosty grodowego i sędziego ziemskiego, nietykalność majątkowa szlachty bez wyroku
2. 1505, Odtąd żadna nowa ustawa nie mogła wejść bez zgody sejmu
3.1573
4. 1605
5.1610, Żółkiewski
6. 1620, klęska Zółkiewskiego z Turkami
7.1627, wygrana bitwa morska adm. Dickmanna ze Szwecją
8.pokój z Rosją zapewniał odzyskanie ziem utraconych po pokoju w Dywilnie, zrzeczenie się pretensji Władysława IV do tronu moskiewskiego
9. 1648-1658, przyczyny: napady kozackie na Turcję, nienawiść religijna, problem kozaków rejestrowych, dążenia Kozaków do uzyskania swobód. przebieg: 1648-porażki pod Żółtymi Wodami, Piławcami, Korsuniem, 1649-obrona Zbaraża (Ogniem i mieczem się kłania ;)), 1651-bitwa pod Beresteczkiem, 1654-ugoda w Perejasławiu, 1657-umowa hadziacka
10. ''wolne nie pozwalam''-zrywanie sejmów, pierwszy raz użyte w połowie XVIII w. przez W. Sicińskiego
11. zwycięstwo Jana Kazimierza w wojnie z Kozakami w 1651
12.?
13.1699, odzyskanie Podola, nawiązanie pokojowych stosunków z Turcją
14. 1569
15.chęc ustanowienia Bałtyku morzem wew. przez Szwecję, walka o Inflanty
16. jw.
17. prawa do których przestrzegania zobowiązywali się wybierani władcy
18. 1660, koniec potopu, podział Inflant, zrzeczenie się roszczeń do tronu szwedzkiego
19. autor dzieł ,,O mężobójstwie'', ,,O naprawie Rzeczpospolitej'', Berecci architektem przebudowy Wawelu
20.?
21. d.sz.-formy rządów w których uprzywilejowaną grupą była szlachta, r.e.-ruch na rzecz zakazu łączenia urzędów, sarmatyzm-nawiązywanie do przeszłości i pochodzenia z plenienia Sarmatów, noszono kontusze, umiłowanie Polski, niechęć do innych państw.
3 4 3