Jeśli ktoś przeczytał Przypowieść o synu marnotrawnym to niech odpowie na te pytania prosze ;))

1.Zapisz po trzy określenia dotyczące każdej z wymienionych postaci :
-Młodszy syn
-Starszy syn

2.Oceń, jak ojciec traktuje marnotrawnego sena.Podaj co najmniej trzy wyrazy charakteryzujące ojca.

3.Odpowiedz, do jakiego postępowania w codziennym życu nakłania przypowieść o synu marnotrawnym.


4.Kogo współcześnie określa się mianem syna marnotrawnego?

3

Odpowiedzi

2009-09-20T18:47:20+02:00
1.Zapisz po trzy określenia dotyczące każdej z wymienionych postaci :
-Młodszy syn: rozrzutny, leniwy, dusza imprezowicza (na początku przypowieści)
-Starszy syn: zazdrosny, pracowity, uczciwy

2.Oceń, jak ojciec traktuje marnotrawnego sena.Podaj co najmniej trzy wyrazy charakteryzujące ojca.
Ojciec cieszy się z powrotu syna i wydaje na jego cześć huczną zabawę. Tęsknił za synem i okazuje mu miłosierdzie i ojcowską troskę, kiedy przyjmuje go do domu, mimo, że nie musi.

3.Odpowiedz, do jakiego postępowania w codziennym życu nakłania przypowieść o synu marnotrawnym.
Mówi o tym, by ludzie nawet jeżeli zgrzeszyli, zrobili coś nie wiedząc jakie mogą być tego efekty, próbowali to odkręcić. By wrócili do swojego rodzinnego domu i przeprosili za zachowanie, wiedząc, że ich rodzice są łaskawi i wybaczą im ich błędy.

4.Kogo współcześnie określa się mianem syna marnotrawnego?
Nazywa się tak człowieka, który mimo przestróg innych wyrusza w podróż, licząc, że mając garść pieniędzy zdobędzie przyjaciół i podbije świat. Dopiero później, kiedy dotyka ich bieda i głód przypominają sobie o ciepłym domu i o kochającej rodzinie. Wracają i przepraszają za swoje czyny, jednak są bogatsi o doświadczenie, które w przyszłości uchronią ich przed podobnym występkiem.
32 4 32
2009-09-20T18:49:34+02:00
1.
--Młodszy syn:
- chciwy
- nieposłyszny
- lekkomyślny
-- Starszy syn
- posłuszny ojcu
- uczciwy
- rozważny
2. Ojciec dobrze traktuje marnotrawnego syna i okazuje mu miłosierdzie. ojciec jest : dobry, kochający, miłosierny
3. Do wybaczania
4. Osoby nie doceniające tego co mają.
15 3 15
2009-09-20T18:57:01+02:00
1. Młodszy syn - bezmyślny, skruszony, żałujący za swoje grzechy, leniwy
Starszy syn - zazdrosny, nie potrafi zrozumieć, dlaczego ojciec wybaczył młodszemu synowi, zły na ojca, pracowity, rozsądny

2. Ojciec wybaczył swojemu synowi, co oznacza, że był bardzo miłosierny. Ucieszył się z jego powrotu i przywitał z szeroko otwartymi ramionami. Nie złościł się na niego, tylko przebaczył za popełnione grzechy. Ojciec syna marnotrawnego był sprawiedliwy, miłosierny i potrafiący wybaczać nawet największe grzechy.

3. Opowieść o synu marnotrawnym skłania do głębokich przemyśleń, abyśmy dwa razy się zastanowili, zanim popełnimy jakiś błąd, bo może on się okazać niewybaczalnym grzechem i możemy przez to wiele stracić. Skłania również do tego, abyśmy potrafili wybaczać i miłować siebie nawzajem.

4. Współcześnie mianem syna marnotrawnego określa się osoby, które popełniają jakiś błąd, marnują coś (np. zyskane pieniądze, jakieś rzeczy, a nawet bliskich) lub tracą coś bardzo ważnego. Grzeszą, a później pragną przebaczenia.
13 3 13