Odpowiedzi

2010-01-06T10:58:31+01:00
Ms=20g
mr=ms+mw=20g+180g=200g

C%=ms*100%/mr = 20g*100%/200g= 10%
2010-01-06T11:06:46+01:00
Ms = 20g
m wody = 180g
mr = ms + m wody
mr = 20g + 180g
mr = 200g

Cp = ms\mr*100%
Cp = 20g\200g * 100%
Cp = 10%

Odp: Stężenie procentowe wynosi 10%.