Odpowiedzi

2009-09-20T19:24:05+02:00
W Rzeczypospolitej pojawiły się trzy nurty reformacji: pierwszy był luteranizm, kolejnym - kalwinizm, a ostatnim - tzw. arianizm, czyli ruch braci polskich. Reformacja wniosła znaczący wkład w rozwój języka polskiego, kultury i literatury, przyczyniła się do ożywienia nauki i oświaty przez rozwój edukacji i wydawnictw. Jej działaczami było wielu wybitnych pisarzy, teologów i naukowców.
22 4 22
2009-09-20T19:26:33+02:00
-powstanie bogatej literatury, głównie religijnej w języku polskim
-rozwinięcie i rozpowszechnienie języka literackiego.
Powstały wówczas takie znaczące dzieła jak polskie tłumaczenie Biblii Brzeskiej
-rozwinięcie się literatury politycznej i polemicznej
- ożywił się ruch wydawniczy- działało 20 drukarni innowierczych
- rozwoj szkolnictwa, głównie średniego: powstały luterańskie gimnazja w Toruniu i Gdańsku i kalwińskie w Pińczowie, a także akademie- braci czeskich w Lesznie i braci polskich w Rakowie..
-Kolejnym skutkiem reformacji było ożywienie i wzbogacenie piśmiennictwa katolickiego, kontrreformacyjnego, które musiało skutecznie konkurować z literaturą protestancką.
20 4 20