1.Inaczej krwinki czerowne.
2.Tkanka płynna.
3.Tkanka mięśniowa wchodząca w skład naczyń krwionośnych i jelit.
4.najtwardsza tkanka
5.Inaczej krwinki białe
6.Długa wypustka kmórki nerwowej
7.Inaczej komórka nerwowa
8.Krótkie wypustki komórki nerwowej
9.Tkanka łączna występująca w małżowinie usznej
10.Tkanka magazynująca substancje odżywcze
11.Barwnik niezbędny do transportu tlenu
12.Komórki budujące wraz z neuronami tkankę nerwową
13.Nabłonek odpowiedzialny między innymi za wymianę gazową

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T14:31:01+01:00
1.Erytrocyt
2.Krew
3.Gładka
4.Kostna
5.Leukocyt
6.Neuryt
7.Neuron
8.Dendryt
9.Chrzestna
10.Tłuszczowa
11.Hemoglobina
12.Tkanka Glejowa
13.Nabłonek płaski