Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T18:50:17+01:00
1.Jaką prawdę przekazuje Bóg za pośrednictwem biblii?
Bóg poprzez Pismo Świete mówi nam o wspaniałych czasach które najdejda juz w krudce

2.Dlaczego przekaz biblijny jest wiarygodny i kto go zapewnia?
Sam Bóg nas o tym zapewnia w ksiedze Izajasza 55 rozdział a werset 10 i 11
Bo jak ulewny deszcz oraz śnieg spada z niebios i tam nie wraca, dopóki nie nasyci ziemi i nie sprawi, że ona rodzi i porasta, i daje siewcy nasienie, a jedzącemu chleb, 11 tak też będzie z moim słowem, które wychodzi z moich ust. Nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je posłałem.

12 2 12