Odpowiedzi

2010-01-06T15:36:53+01:00
Monday: (Poniedziałek, plastyka, angielski, wf, wf polski)
Art
English
PE
PE
Polish

Tuesday: (wtorek, matematyka, historia, chemia, polski, niemiecki)
Maths
History
Science
Polish
German


Wednesday:(sroda, zajecia informatyczne, matematyka,muzyka,angielski ,polski)
Computer Studies
Maths
Music
English
Polish

Thursday: (czwartek, wf, wf geografia, historia, francuski)
PE
PE
Geography
History
French

Friday: (piatek, chemia (dotyczy tez biologi) francuski,niemeicki , matematyka, polski)
Science
French
German
Maths
Polish


;))
2010-01-06T15:47:41+01:00
Monday tuesday Wednesday

english english science
History French english
maths Geography Geography
french Geography physical education
science physical education maths
science physical education