Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T15:49:08+01:00
476r. - upadek Cesarstwa Rzymskiego
966r. - chrzest Polski
1000r. - spotkanie cesarza Ottona III z Bolesławem Chrobrym
1025r. - koronacja Bolesława Chrobrego
1076r.- koronacja Bolesława Szczodrego
1109r. - obrona Głogowa
1138r.- na mocy testamentu księcia Bolesława Krzywoustego Polskę podzielono na dzielnice
1226r. - Konrad I Mazowiecki sprowadził Krzyżaków na ziemię chełmińską
1295r. - koronacja Przemysła II na króla Polski.
1364r. - Kazimierz Wielki wydał przywilej fundacyjny Akademii Krakowskiej
1309r. - Pomorze Gdańskie stało się wieczystą jałmużną zakonu krzyżackiego
1320r. - Władysław Łokietek koronowany na Wawelu
2 5 2
2010-01-06T16:01:24+01:00
2-chrzest polski
3- otton1 przyjechał do polski
4- bolesław chrobry został królem polskim
1226-konrad mazoiecki sprowadził krzyżaków
1364-założenie akademii jagielońskiej
1138- wojna
2010-01-06T17:34:33+01:00
- 476r-Koniec cesarstwa zachodniego
- 966r-Mieszko I wprowadza chrześcijaństwo , Chrzest państwa polskiego.
- 1000r-Zjazd Gnieźnieński .Ustanowienie oddzielnej metropolii kościelnej w Polsce.
- 1025r-Koronacja Bolesława I Chrobrego.
- 1076r-Koronacja Bolesława II Szczodrego ( Śmiałego)
- 1109r-Zwycięska wojna Bolesława III z cesarzem Henrykiem V.
- 1138r- odczytanie testamentu Bolesława III Krzywoustego , podział kraju między synów księcia polskiego.
- 1226r-Książę Konrad Mazowiecki sprowadza zakon krzyżacki do Polski.
- 1295r-Koronacja księcia Przemysława II na króla Polski.
- 1364r-Zjazd monarchów w Krakowie. Założenie Akademii Krakowskiej.
- 1309r Pomorze Gdańskie jako wieczysta jałmużna zakonu Krzyżackiego.
- 1320r-Koronacja i panowanie Władysława I Łokietka na Wawelu.