Zad 1
Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się siłą o wartości 3N.Jaka będzie siła przyciągania,gdy jeden ladunek wzrosnie dwukrotnie,a drugi trzykrotnie?Jak zmieni się wartośc tej siły,jeżeli odległośc między ładunkami wzrośnie dwukrotnie?

Zad 2
Pewno ciało ruszyło z miejsca przyśpieszeniem 4m/s(do potęgi drugiej).Oblicz po jakim czasieciało to przebyło drogę 20 m (dane,szukane,wzór,obliczenie,sprawdzenie,jednostki.)
Przekształc wzór względem "t" i oblicz czas.

Zad 3
Oblicz energię potencjalną sportowca o masie 60 kg,zanjdującego sie na trampolinie o wysokości 5m.Oblicz wartośc prędkości z jaką wpada on do wody,jeżeli opory powietrza zaniedbamy.

Z góry Dziękuję !!

1

Odpowiedzi

2009-09-20T22:24:26+02:00
Zad 1
Dwa punktowe ładunki elektryczne przyciągają się siłą o wartości 3N.Jaka będzie siła przyciągania,gdy jeden ladunek wzrosnie dwukrotnie,a drugi trzykrotnie?Jak zmieni się wartośc tej siły,jeżeli odległośc między ładunkami wzrośnie dwukrotnie?
siła wzrośnie 2*3 a więc 6ciokrotnie
siła zmaleje 4-krotnie, bo 2²

Zad 2
Pewno ciało ruszyło z miejsca przyśpieszeniem 4m/s(do potęgi drugiej).Oblicz po jakim czasieciało to przebyło drogę 20 m (dane,szukane,wzór,obliczenie,sprawdzenie,jednostki.)
Przekształc wzór względem "t" i oblicz czas.
dane
a=4m/s²
S=20m
szukane
t
wzór :
S=at²/2
2S=at²
t²=2S/a
t=√2S/a
t=√40/4
t=√10 s
spr. jednostki
[√m/m/s²]=[√m*s²/m]=[√s²]=s

Zad 3
Oblicz energię potencjalną sportowca o masie 60 kg,zanjdującego sie na trampolinie o wysokości 5m.Oblicz wartośc prędkości z jaką wpada on do wody,jeżeli opory powietrza zaniedbamy.

Ep=mgh
m=60kg
h=5m
Ep=60*10*5
Ep=3000J
jedn.[kg*m/s²*m]=[J]

Ep=Ek
Ek=mv²/2
2Ek=mv²
v=√2Ek/m
v=√2*3000/60
v=√6000/60
v=√100
v=10 m/s
2 4 2