Podaj największą liczbę całkowitą, która jest mniejsza od liczby :
a) -2,(275) b) -0,0002 c) -²²²₁₁₁ (to ułamek)


Dane liczby dziesiętne przedstaw w postaci ułamka zwykłego
a) 0.(145) b) 0.21(21) c)0.7(3)

O dwóch liczbach różniących się o 1 wiemy,że iloczyn jednej z nich przez odwrotność drugiej jest równy iloczynowi tej drugiej przez odwrotność pierwszej. Co to za liczby?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-21T12:17:21+02:00
A) -2,(275) -3
b) -0,0002 -1
c) -²²²₁₁₁ -2/1 czyli -3

a)x= 0.(145145.. /•1000
1000x=145.145.145.. odejmuje
999x=145
x=145/999

b) x=0.2121... /•100
100x=21.2121...
99x=21
x=21/99=7/33

c)x=0.733... /•10
10x=7.3333... /•10
100x=73.3333...
90x=66
x=33/45=11/15


a .a+1
(a+1)/a=a/(a+1)
(a+1)²=a²
2a+1=0
a=-1/2
a+1=1/2

2009-09-21T15:14:49+02:00
Zad. 2
a)145/999
b)2100/9900
c)66/90