Odpowiedzi

2009-09-21T15:03:58+02:00
Cząsteczkowo
K3PO4+AlCl3-->3KCl+AlPO4
Jonowo
3K(+) + PO4 (3-) + Al (3+) + 3CL(-) --> 3K(+) + 3 Cl(-) + AlPO4
fosforanu glinu nie rozpisujemy jonowo bo to subst słabo rozpuszczalna w wodzie
2009-09-21T16:13:12+02:00
K₃PO₄+ AlCl₃ → 3KCl + AlPO₄ (strzałka w dół - osad)

jonowa pełna:
3 K(+) + PO₄(3-) +Al (3+) + 3 Cl (-) → 3 K (+) + 3 Cl (-) + AlPO₄(strzałka)

skrócona:
PO₄(3-) + Al (3+) → AlPO₄