Podpisz obrazki na podstawie podpowiedzi ,używając wyrażeń z ramki użyj odpowiedniej formy czasowników.czasowniki cook CHINESE food,drive to school,go to a cafe on saturday,play computer games,watch TV

1.mia and kylie/never
2.my brother/often
3.my parents/sometimes
4.our teacher/hardly ever
5.my friends/usually

załącznik z obrazkami do pytań

1

Odpowiedzi

2010-01-06T17:29:00+01:00
Mia and Kylie never watch TV.
My brother often plays computers game.
My parents sometimes cook CHINESE food.
Our teacher hardly ever drives to school.
My friends usually go to a cafe on saturday.
4 3 4