Zad.1

Przyjmując, że powietrze zawiera 78% objętości azotu, oblicz masę i objętość azotu jaka znajduje się w pomieszczeniu o wymiarach 2m x 5m x 3m przy założeniu, że gęstość azotu wynosi 0,00125 g/cm3 ( grama na centymetr sześcienny ).

zad.2

Oblicz masę tlenu znajdującą się w pomieszczeniu o wymiarach 3m x 4m x 3m. Przyjmij gęstość tlenu 1,309 g/dm3 ( grama na decymetr sześcienny ). Wynik wyraź w kilogramach.

------------------------------------------------------------

Daję 150 pkt. temu kto poda czytelnie obliczenia razem z danymi :). Pilne :D

3

Odpowiedzi

2010-01-06T17:42:24+01:00
1
2*5*3=30 m3
78%*30=23,4m3=23400000cm3 (licze ilosc azotu)
gęstość=masa/objętośc (przekształcam)
gęśtośc*objętośc=masa
0,00125*23400000=masa
masa=29250g

2
3*4*3=36m3
ilośc tlenu w powietrzu to 21%, więc 21%*36=7,56m3=7560dm3
gęstośc*objętośc=masa
masa=1,309*7560=9896,04g=9,89604kg
2 5 2
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T17:47:02+01:00
Zad.1 najpierw liczymy objętość pomieszczenia
2m*5m*3m=30m³
30m³=30000dm³=30000000cm³
najstępnie obliczamy objętośc azotu
30000dm³*78%=30000*0,78=23400dm³=23400000
następnie mase azotu na podstawie gestości
m=gestosc*obj
m=0,00125*23400000=29250g=29,25kg

zad.2
objętośc pomieszczenia
3*4*3=36m³=36000dm³
obj tlenu
21%*36000=7560dm³
masa tlenu
m=1,309*7560=9896,04g=ok. 9,9kg
12 4 12
2010-01-06T18:43:20+01:00
Zad.1

Pojemność pomieszczenia:

V=a*b*c
V=2x5x3
V=30m³

Objętość azotu w pomieszczeniu:

78% z 30m³
0,78*30m³=23,4m³

Masa azotu:
23,4m³= 23,4 * (100*100*100) =23,4*1000000 = 23400000 cm³

m=d*V
m=0,00125*23400000=29250g =29,25kg

2.

Pojemność pomieszczenia:

V=a*b*c
V=3x4x3
V=36m³

Objętość tlenu w pomieszczeniu:
21% z 36m³
0,21*36m³=7,56m³

Masa azotu:
7,56m³= 7,56*(10*10*10)= 7,56*1000 = 7560dm³

m=d*V
m=1,309*7560=9896,04g=9,89604kg
3 3 3