Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-06T18:08:32+01:00

Narrator jest obserwatorem zdarzeń, ale nie jest ich uczestnikiem i posiada on wszelką wiedzę. Niedopuszczalne jest użyć tutaj takich słów jak: "jakiś", "kiedyś", "pewnie", "chyba" itp. Wypowiada się w jednym czasie, najczęściej przeszłym. Najczęściej posługuje się stylem oficjalnym, lecz język jego może być stylizowany, ale nie może posługiwać się mową potoczną.

Krótko i na temat ;)

Proszę ;*