Odpowiedzi

2010-01-06T17:59:10+01:00

1. Psychika szlachcica - żołnierza XVII wieku
a) patriota, niezwykle szlachetny - udowodnij:
b) zdolny do szlachetnych odruchów serca oraz do wielkiej miłości i gwałtownej nienawiści, np.:
c)natura awanturnicza: "w gorącej wodzie kąpany", np.:
d)w wyniku swego nagannego zachowania, traci dobre imię - (opisz sytuację w Lubiczu i w Wołmontowiczach)
e) pierwszy punkt zwrotny w jego dziejach przynoszą listy hetmańskie - jaka jest ich rola w życiu Kmicica?

2. Upadek moralny Kimicica
* oddaje się pod komendę Janusza Radziwiłła - w jakich okolicznościach składa przysięgę, jakie są jej skutki?

3. Punkty zwrotne w losach bohatera oraz zachodzące w nim przemiany duchowe
a) kiedy Kmicic uświadamia sobie tragiczną pomyłkę - w tym celu streść i skomentuj rozmowę Kmicica z Bogusławem w Pilwiszkach:
b)jakie znaczenie ma przeistoczenie się Kmicica w Babinicza? Czego jest symbolem?
c) motywacją przemiany Babinicza jest próba rehabilitacji w oczach narodu i swojej ukochanej. W jaki sposób udaje się mu tego dokonać. Odwołaj się do trzech dowolnie wybranych przykładów:

4. Odrodzenie się i rehabilitacja Kmicica
a) wierny królowi i ojczyźnie, bojownik o wolność, udowodnij:
b) jego losy symbolizują losy ojczyzny, jego moralnemu upadkowi odpowiada upadek narodu:
c) jego wewnętrzna odnowa zbiega się z odnową społeczno-polityczną kraju:
d)skomentuj scenę w Upicie, kiedy po nabożeństwie został odczytany list królewski ogłaszający rehabilitację Kmicica:

5. Porównaj losy Andrzeja Komicica z losami Jacka Soplicy (według tabeli - trzy kolumny: Zagadnienia - Andrzej Kmicic - Jacek Soplica;
zagadnienia:
1. Historia grzechów:
a)cechy młodości
b) odrzucenie przez bliskich
c)nieszczęśliwa miłość
2.Przełom moralny:
a)znacząca sytuacja
b)zmiana imienia
c)zmiana postępowania
d)odkupienie win
3.Rehabilitacja
4.Nagroda
2 1 2