Odpowiedzi

2010-01-06T20:01:08+01:00
2. Anafora, Apostrofa, Epitet, metafora, onomatopeja, peryfraza, hiperbola, porównanie,
3. podmiot liryczny