Na poziomie kl 6 -podstawówka-przyroda , prosze o krótkie zdania na temat

1)różnica między pierwiastkiem a związkiem chemicznym
2)metale i niemetale
3)charakterystyka pierwiastków
4)pierwiastki ziemi
5)pierwiastki człowieka
6) schemat drobin gazów, ciał stałych i cieczy
7) realizacja fotosyntezy
8)realizacja oddychania
10)warstwy atmoswery
11)klimaty
12)zanieczyszcenia powietrza
13)zródła światła i dzwięku
14) ultradzwięki i infradzwięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:23:20+01:00
1) pierwiastek to pojedynczy atom a związek chemiczny to cząsteczka złożona z połączonych atomów (pierwiastków)
2) Metale to pierwiastki, które charakteryzują obecnością w swojej strukturze elektronów swobodnych(dzięki czemu przewodzą prąd elektryczny), a niemetale to pierwiastki nie wykazujące żadnych cech przypisanych metalom(m.in. nie przewodzą prądu elektrycznego).
3)pierwiastki charakteryzują się podziałem na ciała stałe, ciecze i gazy. Wszystkie pierwiastki zbudowane są z powłok i podpowłok na których krążą elektrony.
4) piasek to SiO₂, w glebie zawarte są: azot, fosfor, potas, wapń, magnez oraz tlen.
5) pierwiastki człowieka: fosfor, potas, sód, magnez, siarka, żelazo, chlor, jod, fluor.
6)nie wiem, jak mam Ci napisać schemat!! bym musiał raczej to narysować.
7) fotosynteza realizuje się poprzez wybijanie przez fotony światła elektronów z chlorofilu- barwnika zawartego w liściach, uwalniając tym samym energię magazynowaną w cząsteczkach ATP.
8) Oddychanie komórkowe polega na szeregu przemian, których celem jest utlenianie związków organicznych za pomocą tlenu i pozyskiwaniu energii magazynowanej a cząsteczkach ATP.
9)warstwy atmosfery to: (wymieniając od Ziemi) troposfera, stratosfera, ozonosfera, mezosfera, termosfera, egzosfera.
10)Klimaty:
*równikowy:
-Podrównikowy wilgotny
-Podrównikowy suchy
*Zwrotnikowy:
-Wilgotny(morski)
-Suchy
-Monsunowy
*Podzwrotnikowy:
-Śródziemnomorski
-monsunowy
-kontynentalny suchy
*Arktyczny(okołobiegunowy)
-Subpolarny
11) Zanieczyszczenia powietrza: Co₂, Siarką, Metalami ciężkimi, pyły i spaliny samochodowe, freony.
12) źródła światła: słońce, Gwiazdy poza Układem Słonecznym. Źródła antropologiczne(spowodowane istnieniem człowieka).
Źródła dźwięku: organizmy żywe, wybuchy wulkanów, czynniki antropologiczne, kosmos.
13) infradźwięki są to sygnały dźwiękowe, których drgania mają wartość poniżej 16Hz, ultradźwięki to sygnały dźwiękowe mające wartość powyżej 20000Hz.

Pozdr.