Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T20:28:37+01:00
Okragły plac- orchestra
widownia- theatron
budynek sceniczny (garderoba)- skene
boczne skrzydła- paraskenia
podwyższenie (scena)- proskenion
drzwi boczne- paradoi


Sytuacja, w jakiej znalazła się Antygona, jest dla niej trudna i groźna. Tragizm polega na tym, że cokolwiek postanowi, obróci się to w jakimś sensie przeciwko niej. Bohaterka wybiera targnięcia się na własne życie.
Tragizm Kreona wywodzi się z błędu zaślepienia władzą.

Do wielkich twórców tragedii zaliczyć możemy Ajschylosem i Sofoklesem także Eurypidesa (Medea, Elektra), zaś komedie pisał Arystofanes (Ptaki, Żaby).

Wielkie Dionizje - obchodzone w mieście w końcu marca i na początku kwietnia; masowa degustacja wina. Z pieśni na cześć Dionizosa - dytyrambu. Pierwszego dnia Wielkich Dionizji czyniono ofiarę z kozła
7 2 7