1.Powierzchnia 12,34km[kwadratowe] to:
a. 12340m[kwadratowe] b.123400m[kwadratowe] c.1234000m[kwadratowych] d.12340000m[kwadratowe]
2.Jeden bok prostokąta o polu 36cm[kwadratowych]ma długośc 4mm.Jaką długśc ma drugi bok?
a.0.009m b.0.9 c.9m d.90m
3.Która z podanych powierzchni jest największa?
a.0.5ha b.60a c.7000m[kwadratowych] d.0.04km[kwadratowych]

*Bardzo proszę o szybką i poprawną odpowiedz wraz z rozwiazaniami!

1

Odpowiedzi

2010-01-07T11:58:55+01:00
Zad.1
Powierzchnia 12,34km[kwadratowe] to:
odp.c 12340000 m²

Zad.2
Jeden bok prostokąta o polu 36cm[kwadratowych]ma długość 4mm.Jaką długość ma drugi bok?
4mm = 0,4cm
P=a*b
36=0,4*b
b=36:0,4
b=90cm=0,9m
0dp.b 0,9m ma drugi bok

Zad.3
Która z podanych powierzchni jest największa?
a) 0,5 ha
b) 60a = 0,6 ha
c) 7000m² = 0,7 ha
d) 0,04km² = 4 ha
odp.d największa powierzchnia
2 2 2