Zapisz zaleznosc y do x.Czy ta zaleznosc jest propocjalnoscia prostej.Jesli tak podaj wspolczynniki propocjonalnosci.:
a) x dlugośc boku kwadratu y - obw kwardatu
B) x dlugosc krawedzi szescianu , y-objetosc szescianu
c) x promien okregu, y - dlugosc okregu
d) x promien kola , y - pole kola
e) x dlugosc boku kwadratu ,y - dlugosc przekatnej kwadratu

1

Odpowiedzi

2010-01-06T20:38:09+01:00
Jest to proporcjonalnośc odwrotna do proporcjonalności prostej
a)y=4x
b)y=x^3 (^ to potęga a V to pierwiastek)
c)y=2Pi x
d)y=Pi x^2
e) y=xV2