Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-06T21:50:25+01:00
Zad 2
program dwa;
uses crt;
var a,b,c:integer;
begin
crlscr;
writeln ('podaj dwie liczby do zsumowania');
readln (a,b);
c:=a+b;
if c>1000 then writeln('suma wieksza od tysiaca')
else
writeln('suma mniejsza od tysiaca');
readln;
end.

zad 1
możesz użyć funkcji POS(s1,s);
wyszukuje w ciągu znaków s łańcuch s1 i podaje miejsce w którym po raz pierwszy wystąpiło

wiele jest sposobów ale już nie pamiętam

wybacz ale nie chce mi się pisać tego listingu