Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T02:14:19+01:00
W trapezie równoramiennym ramię ma długość 5 dm tworzy z dłuższą podstawą długości 15dm kąt 60 stopni.Oblicz pole tego trapezu.

a=15 dm
c=5dm
α=60⁰

sin60⁰=h/5
h=5*√3/2

cos60⁰=x/5
x=5*1/2
x=2,5

b=15-2x
b=15-5
b=10dm

P=1/2(a+b)*h
P=1/2(15+10)2,5√3
P=31,25√3 dm²