Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T13:23:11+01:00
Dane:
m = 5 g = 0,005 kg
V₁ = 800 m/s
W = 1,5 kJ = 1500 J

Rozw.

Praca tutaj jest równa ubytkowi energi, którą pocisk stracił przebijając drewnianą deskę czyli:
W = ΔEk
ΔEk = Ek₁ - Ek₂

czyli

W = Ek₁ - Ek₂ = mV₁²/2 - mV₂²/2
mV₂²/2 = mV₁²/2 - W
mnożymy równanie przez dwa
mV₂² = mV₁² - 2W
V₂² = (mV₁² - 2W) / m
V₂ = √(mV₁² - 2W) / m (wszystko po prawej stronie jest pod pierwiastkiem - pisze o tym dlatego że w tym edytorze pierwiastek jest trochę mało widoczny)
wstawiamy dane
V₂ =√ 0.005 kg × (800m/s)² - 2 × 1500 J / 0,005 kg (wszystko po prawej stronie równania jest pod pierwiastkiem)
V₂ = √40000 m²/s² = 200 m/s