Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-07T15:24:32+01:00
(VIII Zajazd, wers 807 (ostatni))
Tak zwycięzców zwyciężył w końcu sen, brat śmierci.

Zaiste! nic tak uczuć w sercach nie rozpala,
Jako kiedy się serce od serca oddala.
Czas jest to wiatr, on tylko małą świecę zdmuchnie,
Wielki pożar od wiatru tym mocniej wybuchnie.
X Emigracja, Jacek, wersy: (350-353)

(VIII Zajazd, wersy: 470, 471)
Niech słowo 'kocham' jeszcze raz z ust twych usłyszę,
Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę;

(III Umizgi, wers 712)
Myśl wielka zwykle usta do milczenia zmusza.

(III Umizgi, wersy: 490, 491)
Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany.

(IX Bitwa wersy: 238, 239)
Ach! ach! Majorze, dzisiaj żyjem, jutro gnijem,
To tylko nasze, co dziś zjemy i wypijem!

(V, Kłótnia, wersy: 25, 26)
Mężczyźni, póki młodzi, chociaż w myślach zmienni,
W uczuciach są od dziadów stalsi, bo sumienni.
6 3 6