×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Rozwiąsz zadania:

Metoda podstawiania
1.
{4x-3y=-3
{x+3y=1
2.
{x+y=1
{3x-y=5
3
{6x -y =5
{x+3y=3
4
{x+y=3
{2x-y=3
5
{3x-3y=3
{x+y=2
6
{x-y=3(x-y)
{x-1/2y=6
7.
{1/2x+y=0.5
{x+y=4
8.
{0.5x+y=-1
{x-3y=2
9.
{3x - y =6
{-x +y =3


Metoda przeciwnych współczyników

1.
{x-2y=3
{3x+y=1
2
{1/2x-y=3
{x+y=3
3
{2x-3y=5
{4x+3y=10
4
{20x-5y=100
{3x+y=6
5
{x-3y=3
{5x+6y=7
6
{4y-3x=3
{7x-5y=3


PLIS POmocy!!!!!!!!!!
3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-07T14:41:53+00:00
Metoda podstawiania
1.
{4x-3y=-3
{x+3y=1

{4x-3y=-3
{x=1-3y

4-12y-3y=-3
-15y=-7
y= 7/15
x=1- 21/1= -6/15

2.
{x+y=1
{3x-y=5

{x=1-y
{3x-y=5

3-3y-y=5
-4y=2
y= -½
x= 1½

3
{6x -y =5
{x+3y=3

{y=6x-5
{x+3y=3

x+18x-15=3
19x=18
x= 19/18
y= 6* 19/18-5=19/3- 15/3=-34/3

4
{x+y=3
{2x-y=3

{x=3-y
{2x-y=3

6-2y-y=3
-3y=-3
y=1
x=2

5
{3x-3y=3
{x+y=2

{3x-3y=3
{x=2-y

6-3y-3y=3
-6x=-3
x=½
y=1½

6
{x-y=3(x-y)
{x-1/2y=6

{x-y=3x-3y
{2x-y=12

{-2x+2y=0
{y=2x-12

-2x+4x-24=0
2x=24
x=12
y=12

7.
{1/2x+y=0.5
{x+y=4

{x+2y=1
{x=4-y

4-y+2y=1
y=-3
x=7


8.
{0.5x+y=-1
{x-3y=2

{x+2y=-2
{x=2+3y

2+3y+2y=-2
5y=-4
y= -4/5
x= -2/5

9.
{3x - y =6
{-x +y =3

{3x - y =6
{y =3+x

3x-3-x=6
2x=9
x= 9/2
y= 15/2

2)
1.
{x-2y=3
{3x+y=1

{x-2y=3
{6x+2y=2
7x=5
x= 7/2
y= -19/2

2
{1/2x-y=3
{x+y=3

{1/2x-y=3
{x+y=3
3/2x=6
x=4
y=-1

3
{2x-3y=5
{4x+3y=10

{2x-3y=5
{4x+3y=10
6x=15
x= 5/2
y=0

4
{20x-5y=100
{3x+y=6

{20x-5y=100
{15x+5y=30
35x=130
x= 130/35= 26/7
y= -36/7

5
{x-3y=3
{5x+6y=7

{2x-6y=6
{5x+6y=7
7x=13
x= 13/7
y= -8/21

6
{4y-3x=3
{7x-5y=3

{20y-15x=15
{28x-20y=12
13x=27
x= 27/13
y= 20/9
0 0 0
2010-01-07T15:08:31+00:00
1.
{4x-3y=-3
{x+3y=1

{4x-3y=-3
{x=1-3y

4-12y-3y=-3
-15y=-7
y= 7/15
x=1- 21/1= -6/15

2.
{x+y=1
{3x-y=5

{x=1-y
{3*(1-y)-y=5

{x=1-y
{3-3y-y=5

{x=1-y
{-4y=2 /:(-4)

{x=1-y
{y=-0,5

{x=1+0,5
{y=-0,5

{x=1,5
{y=-0,5

3
{6x-y=5
{x+3y=3

{y=6x-5
{x+3y=3

x+18x-15=3
19x=18
x= 19/18
y= 6* 19/18-5=19/3- 15/3=-34/3

4
{x+y=3
{2x-y=3

{x=3-y
{2*(3-y)-y=3

{x=3-y
{6-2y-y=3

{x=3-y
{-3y=-3 /:(-3)

{x=3-y
{y=1

{x=2
{y=1

5
{3x-3y=3
{x+y=2

{3x-3y=3
{x=2-y

{3*(2-y)-3y=3
{x=2-y

{6-3y-3y=3
{x=2-y

{-6y=-3 /:(-6)
{x=2-y

{y=0,5
{x=1,5

6
{x-y=3(x-y)
{x-1/2y=6

{x-y=3x-3y
{x-1/2y=6

{x-y=3x-3y
{x=6+1/2y

{6+1/2y-y=3*(6+1/2y)-3y
{x=6+1/2y

{-1/2y-4i1/2y=18-6
{x=6+1/2y

{-5y=12 /:(-5)
{x=6+1/2y

{y=-2,4
{x=7,2

7.
{1/2x+y=0.5
{x+y=4

{1/2x+y=0.5
{x=4-y

{1/2*(4-y)+y=0,5
{x=4-y

{1/2y=-3i1/2 /:1/2
{x=4-y

{y=-7
{x=-3

8.
{0.5x+y=-1
{x-3y=2

{0.5x+y=-1
{x=2+3y

{0,5*(2+3y)+y=-1
{x=2+3y

{2,5y=-2 /:2,5
{x=2+3y

{y=0,8
{x=4,4

9.
{3x-y=6
{-x+y=3

{3x-y=6
{y=3+x

{2x-3-x=6
{y=3+x

{x=9
{y=12

METODA PRZECIWNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW:

1.
{x-2y=3 /*(-3)
{3x+y=1

{-3x+6y-9
{3x+y=1
_________
7y=-8 /:7
y=-1i1/7

{y=-1i1/7
{x-2*(-1i1/7)=3

{y=-1i1/7
{x=-2i2/7

2
{1/2x-y=3
{x+y=3
_________
1i1/2x=9 /:1i1/2
x=6

{x=6
{6+y=3

{x=6
{y=-3

3
{2x-3y=5
{4x+3y=10
_________
6x=15 /:6
x=2,5

{x=2,5
{2*2,5-3y=5

{x=2,5
{-3y=0 /:(-3)

{x=2,5
{y=0

4
{20x-5y=100
{3x+y=6 /*5

{20x-5y=100
{15x+5y=30
___________
35x=130 /:35
x=3i5/7

{x=3i5/7
{3*3i5/7+y=6

{x=3i5/7
{y=11i1/7

5
{x-3y=3 /*2
{5x+6y=7

{2x-6y=6
{5x+6y=7
________
7x=13 /:7
x=1i6/7

{x=1i6/7
{1i6/7-3y=3

{x=1i6/7
{-3y=1i1/7 /:(-3)

{x=1i6/7
{y=8/21

6
{4y-3x=3 /*5
{7x-5y=3 /*4

{20y-15x=15
{28x-20y=12
___________
13y=27 /:13
y=9

{y=9
{4*9-3x=3

{y=9
{-3x=-33 /:(-3)

{y=9
{x=11
0 0 0
2010-01-07T15:35:27+00:00
1.
{4x-3y=-3
{x+3y=1

{4x-3y=-3
{x=1-3y

4-12y-3y=-3
-15y=-7
y= 7/15
x=1- 21/1= -6/15

2.
{x+y=1
{3x-y=5

{x=1-y
{3x-y=5

3-3y-y=5
-4y=2
y= -½
x= 1½

3
{6x -y =5
{x+3y=3

{y=6x-5
{x+3y=3

x+18x-15=3
19x=18
x= 19/18
y= 6* 19/18-5=19/3- 15/3=-34/3

4
{x+y=3
{2x-y=3

{x=3-y
{2x-y=3

6-2y-y=3
-3y=-3
y=1
x=2

5
{3x-3y=3
{x+y=2

{3x-3y=3
{x=2-y

6-3y-3y=3
-6x=-3
x=½
y=1½

6
{x-y=3(x-y)
{x-1/2y=6

{x-y=3x-3y
{2x-y=12

{-2x+2y=0
{y=2x-12

-2x+4x-24=0
2x=24
x=12
y=12

7.
{1/2x+y=0.5
{x+y=4

{x+2y=1
{x=4-y

4-y+2y=1
y=-3
x=7


8.
{0.5x+y=-1
{x-3y=2

{x+2y=-2
{x=2+3y

2+3y+2y=-2
5y=-4
y= -4/5
x= -2/5

9.
{3x - y =6
{-x +y =3

{3x - y =6
{y =3+x

3x-3-x=6
2x=9
x= 9/2
y= 15/2

2)
1.
{x-2y=3
{3x+y=1

{x-2y=3
{6x+2y=2
7x=5
x= 7/2
y= -19/2

2
{1/2x-y=3
{x+y=3

{1/2x-y=3
{x+y=3
3/2x=6
x=4
y=-1

3
{2x-3y=5
{4x+3y=10

{2x-3y=5
{4x+3y=10
6x=15
x= 5/2
y=0

4
{20x-5y=100
{3x+y=6

{20x-5y=100
{15x+5y=30
35x=130
x= 130/35= 26/7
y= -36/7

5
{x-3y=3
{5x+6y=7

{2x-6y=6
{5x+6y=7
7x=13
x= 13/7
y= -8/21

6
{4y-3x=3
{7x-5y=3

{20y-15x=15
{28x-20y=12
13x=27
x= 27/13
y= 20/9

Mam nadzieję, że dobrze to zrobiłam chodź było to trudne dla mnie zadanie. :)
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci