1a)Suma pewnych liczb odatnich jest 2 razy większa od ich różnicy. Ile wynosi stosunek większej tych liczb do mniejszej?
b)Srednia arytmetyczna dwóch liczbjest o0 6 większa od jednej z tych liczb. Jaką liczbę otrzymamy, odejmując od większej z tych liczb mniejszą?


2. Rozwiąż podane układy równań metodą podstawiania:
a)
2x+9y=-9
-3x+3y=8
b)
2x+3y=4
8x-5y=-1

3 Rozwiąż podane układy równań metodą przeciwnych współczynników
a)
4x-5y=-4
-2x+3y=1,1
b)
-2x +y=0
3x-3y=1
c)
3x-2y=-12
2x-5y=-19

4.a)
3(2x-1)+4(y-2)=9
2(5x-1)+3y=5(3x+y)+2

b)
2(x+y)-3(x-2y)=-7x-2
5(x+1)-2(3-y)=-4(x+y)

c)
4(x+2)-3(y-1)=x+y-3
3(y-4)-2(y-2)=4(x-y)+4

5
Suma 3 liczb wynosi 20. Suma dwóch mniejszych wynosi 10, a dwuch większych 16. Znajdż te liczby.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T18:29:26+01:00