×

Darmowa pomoc w zadaniu domowym

Dlaczego warto się zarejestrować?

  • zapytaj o zadanie domowe
  • uzyskaj wytłumaczenie
  • znajdź podobne pytania

Wstaw czasowniki w czasie Present Simple lub Present Continuous.

1.We ......................(go) to school at the moment.
2.We………........….(play) football every day.
3.He………..........…( not/ play) football every day.
4.We never ……………( travel ) to Africa
5.…………………….he .............(write) a letter now?
6.Where………..…he ...................(work)? ' He is a driver.
7.Terry and his friends…………………( not/ go ) to school by bys.
8.You…………………….( not study) at the moment
9.What….………….(do) he usually .....................(do)?
10.He ……………....( not go) to school now.
11.We .........................(go) to school at quarter to nine every day.
12.I ( not do)………………….anything at the moment.
13.We …….............…(move) in today.
14.What……………………your parents ..........................(do)at the moment?
15.Kamala ( not do ) ………….………………anything at the moment.
16.Kamala ……………….……(work) in her parents’ shop on Saturdays.
17.Kamala ………………..….……(not work) in her parents’ shop on Saturdays.
18.What ……………..….. your father.......................(do)?
19.Look.! It…………………..(rain).
20.It..................................(not snow) in Africa.
4

Odpowiedzi

2009-04-03T18:48:26+00:00
1.are going
2.play
3.does not play
4.travel
5.is he writting
6.does he work
7.do not go
8.are not studing
9.does he usually do
10is not going.
11.go
12.am not doing
13.are moving
14.are .. do
15is not doing
16works
17does not work
18does .. do
19rains
20does not snow
1 4 1
2009-04-03T18:50:15+00:00
1 are going
2. play
3. doesn't play
4. travel
5. is he writting
6. does he work
7don't go
8 aren't studing
9 does he usually do
10 is not going
11 go
12 am not doing
13 are moving
14 are your parents doing
15 isn't doing
16 works
17doesn't work
18 is your father doing
19 rains
20 doesn't snow
0 0 0
2009-04-03T18:52:20+00:00
1.We are going to school at the moment.
2.We play football every day.
3.He doesn't play football every day.
4.We never travel to Africa.
5. Is he writing a letter now?
6.Where does he work? He is a driver.
7.Terry and his friends don't go to school by bys.
8.You aren't studying at the moment.
9.What does he usually do?
10.He isn't going to school now.
11.We go to school at quarter to nine every day.
12.I am not doing anything at the moment.
13.We are moving in today.
14.What are your parents doing at the moment?
15.Kamala isn't doing anything at the moment.
16.Kamala works in her parents’ shop on Saturdays.
17.Kamala don't work in her parents’ shop on Saturdays.
18.What does your father do?
19.Look.! It is raining.
20. It doesn't snow in Africa.
0 0 0
2009-04-03T18:52:24+00:00
1. are going
2. play
3. doesn't play
4. travel
5. Is writing
6. is working
7. don't go
8. aren't studying
9. does do
10. doesn't going
11. go
12. 'm not doing
13. are moving
14. are doing
15. isn't doing
16. works
17. doesn't work
18. is do
19. is raining
20. doesn't snow
0 0 0
Mózg
  • Mózg
  • Pomocnik
Nadal nie jesteś pewny odpowiedzi?
Dowiedz się więcej dzięki Zadane!
Masz problem z zadaniem domowym?
Dostań darmową pomoc!
  • 80% pytań otrzymuje odpowiedź w ciągu 10 minut
  • Nie tylko podajemy wynik, ale również tłumaczymy
  • Nad jakością odpowiedzi czuwają nasi eksperci