Jaś zważył 2 próbki różnych substancj do każdego ważenia użył innej wagi i odważników. Oblicz masy poszczególnych próbek .Porównaj wielkość masy i wstaw między nimi odpowiedni znak ...Próbka1 200g 100g 50 g 5g 2g 1g 500mg 500mg 500mg 200mg 200mg 100mg próbka2 20dag 10dag 5 dag 1 dag

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-08T08:02:01+01:00
Próbka 1 :
200g 100g 50 g 5g 2g 1g 500mg = 0,5 g 500mg = 0,5 g 500mg= 0,5 g 200mg = 0,2 g 200mg = 0,2 g 100mg = 0,1 g
Próbka 2 :
20dag = 200 g 10dag = 100 g 5 dag = 50 g 1 dag = 10 g

No więc tak :
200 g + 100 g + 50 g + 5 g + 2 g + 1 g + (0,5 g * 2 ) + (0,2 g * 2) + 0,1 g = 359 , 5 g
Czyli Próbka 1 wynosi 395,5 g
Kolejne obliczenie :
200 g + 100 g + 50 g + 10 g = 360 g
Czyli Próbka 2 wynosi 360 g
Do obliczenia wartości tych próbek musiałam zamienić jednostki , ponieważ uniemożliwiłoby mi to rozwiązanie zadania .

395,5 g > 360 g

Odp.Próbka 1 jest cięższa od Próbki 2 .
1 4 1