1.komputer kosztował 3 000zł . Ile nędzie kosztował ten komputer po dwukrotnej obniżce cen o 15% .Zapisz obliczenia


2. po roku użytkowania samochód stracił 13 % swojej wartości i został obecnie wyceniony na 43 500 zł .Ile wart był samochód rok wcześniej ? zapisz obliczenia

1

Odpowiedzi

2010-01-07T17:23:23+01:00
Zad.1
Komputer przed obniżką - 3 000 zł
Po pierwszej obniżce:
3 000 -- 100%
x -- 15%
x = (15*3 000) : 100 = 450 zł
3 000 - 450 = 2550 zł

Po drugiej obniżce:
2 550 -- 100%
x -- 15%
x = (2 550*15) : 100 = 382,50 zł
2550 - 382,50 = 2167,50zł

Odp. Po drugiej obniżce komputer będzie kosztować 2 167,50 zł


Zad.2
100% - 13% = 87%
43 500 zł to 87%
x - cena samochodu sprzed roku
87% -- 43 500
100% -- x

87x = 43 500*100
87x = 4350000 /:87
x = 50 000zl

odp. Samochód rok wcześniej kosztował 50 000 zł