1.Wyjaśnij, w jaki sposób powstają wulkaniczne trzęsienia ziemi.
2,wymień nazwy 3 rodzajów obszarów wyróżnionych ze względu na częstotliwość i siłę wstrząsów.
3.Określ, do jakiego z tych rodzajó obszarów twoim zdaniem można zaliczyć terytorium Polski.Uzasadnij swoje zdanie.

PROSZĘ, TO PILNE ! MAM TO NA JUTRO :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-08T21:40:41+01:00
Ad.1
wulkaniczne – stanowią ok. 7% trzęsień. Ich geneza związana jest z gwałtownymi erupcjami wulkanów lub zapadaniem się stropów opróżnianych komór magmowych.
ad.2
Obszary powierzchni ziemi wyróżnione w oparciu o częstotliwość i siłę wstrząsów
Obszary sejsmiczne
- trzęsienia ziemi są częste i silne
- strefa położona wokół Oceanu Spokojnego, obszary alpejskich pasm fałdowych, grzbiety śródoceaniczne, basen Morza Karaibskiego
Obszary pensejsmiczne
- wstrząsy odbywają się sporadycznie lub są częste, ale słabe
- Masyw Centralny, Harz, obszar Morza północnego, Ural, Wielkie Góry Wododziałowe
Obszary asejsmiczne
- obszary wolne od wstrząsów
- stare platformy kontynentalne
3 4 3