Odpowiedzi

2010-01-07T17:40:31+01:00
Wzór skróconego mnożenia (a+b)²=a²+2ab+b²
a)
(X+1)²=X²
x²+2x+1=x²
x²-x²+2x=-1
2x=-1/:2
x=-0,5
wzór skróconego mnożenia (a-b)²=a²-2ab+b²
b)
(2x-3)²=4x²-3x
4x²-12x+9=4x²-3x
4x²-4x²-12x+3x=-9
-9x=-9/:(-9)
x=1