Oto zadanie:

Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka o promieniu podstawy r, tworzącej l i wysokości h,jeżeli

a)r=9cm,l=41cm
b)r=9cm,l=15cm
c)r=15cm,l=20cm


zad2


Oblicz pole powierzchni całkowitej stożka o średnicy podstawy długośći 12 cm i twrzącej długości 10cm.

Daje za to wszystkie pkt

Pzdr

1

Odpowiedzi

2010-01-09T21:19:51+01:00
Zad. 1
a) r=9cm
l=41cm
Pc = Pp + Pb
Pp = πr²= π × 9²= 81 π cm²
Pb= πrl= π × 9 × 41= 369 π cm²
Pc= 81 π cm² + 369 π cm²= 450 π cm²

b)r=9cm
l=15cm
Pc= Pp + Pb
Pp= πr² = π × 9²= 81 π cm²
Pb= πrl= π × 9 × 15= 135 π cm²
Pc= 81 π cm² + 135 π cm² = 216 π cm²

c)r=15cm
l=20cm
Pc= Pp + Pb
Pp= πr²= π × 15² = 225 π cm²
Pb= πrl= π × 15 × 20= 300 π cm²
Pc= 225 π cm² + 300 π cm²= 525 π cm²

Zad. 2
d=12cm
r= 6cm
l= 10cm
Pc= Pp+Pb
Pp= πr²= π × 6²= 36 π cm²
Pb= πrl= π × 6 × 10 = 60 π cm²
Pc= 36 π cm² + 60 π cm²= 96 π cm²