Odpowiedzi

2010-01-08T21:50:33+01:00
Chodzi tu o bilans cieplny. Mówi on, ze ilość ciepła pobranego równa się ilości ciepła oddnanego
Na samym początku rozpatrujemy wodę chłodną , a później gorącą
Dane dla wody chłodnej
m=1kg
t1=20*C temperatura początkowa
t2=60*C temperatura końcowa
cw=4200J/kg*stC
ciepło jakie pobrała woda chłodna możemy przedstawić wzorem
Q1=m1*cw*(t2-t1) (pobrała dlatego że podniosła się jej temperatura)
Dane dla wody gorącej
m2=?
cw=4200J/kg*stC
t3=90*C temperatura początkowa
t2=60*C temperatura końcowa taka sama jak dla wody chłodnej
ciepło jakie oddała woda gorąca możemy przedstawić wzorem
Q2=m2*cw*(tk-tp)
z bilansu wiemy, że Q1=Q2
podstawiając
m1*cw*(t2-t1)=m2*cw*(t3-t2)
dzielimy obustronnie przez cw
m1*(t2-t1)=m2*(t3-t2)
dzielimy obustronnie przez (t3-t2) aby otrzymać m2
m2=m1*(t2-t1)/(t3-t2)
podstawiamy dane
m2=1*(60-20)/(90-60)
m2=1*40/30
m2=1,3kg
rachunek jednostek
[m2]=[kg* *C/*C] upraszczamy *C
[m2]=[kg]
Odpowiedź
dolano ok 1,3 kg gorącej wody
2 5 2